امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

حمایت کافی از تولید داخلی نمی شود پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۲:۰۲


حمایت کافی از تولید داخلی نمی شود تعداد بازدید: ۳۱۹

حجت الاسلام اکرامی نژاد عدم حمایت کامل و کافی از تولیدکنندگان و باز بودن مرزها برای ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور را از عوامل بی میلی سرمایه گذاران داخلی برای تولید کالا ایرانی دانست و اظهار داشت: هم دولت و هم نیروهای امنیتی در این جریان مقصر هستند.
 

 

حجت الاسلام حسینعلی اکرامی نژاد، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان، با بیان اینکه عدم استمرار قوانین یکی از عوامل رکود اقتصادی است، تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی کارهای خود را براساس قوانین تصویب شده تنظیم می کنند؛ اما این قوانین متاسفانه پس از مدتی دست خوشی برخی تغییرات دولت های می شود که این خود به روند تولید خدشه وارد می کند.

 

نماینده طلاب و فضلای استان خراسان رضوی ادامه داد: در کشور ما قوانین مربوط به حمایت از کارگر آن قدر شدید است، که هیچ سرمایه گذرای جرات نمی کند، سرمایه گذاری کند، چون خود را در آینده مغلوب این کارگران می داند.

 

حجت الاسلام اکرامی نژاد اظهار اشت: شاید ظاهر این قوانین به نفع کارگر است؛ ولی عملا به ضرر آنهاست، چون سرمایه گذار نمی تواند کارگر را برای انجام کار جذب کند، که  این قضیه به نفع کارگر تمام نمی شود.

 

وی با بیان اینکه مصرف تولیدات داخلی سهم مهمی در ایجاد اشتغال دارد، گفت: متاسفانه امروزه در بازار که مراجعه می کنی برای خرید، بیشتر اجناس خارجی اند، چون که از تولید کنندگان داخلی حمایتی نمی شود و مجبورند دست از تولید بکشند.

 

حجت الاسلام اکرامی نژاد عدم حمایت کامل و کافی از تولیدکنندگان و باز بودن مرزها برای ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور را از عوامل بی میلی سرمایه گذاران داخلی برای تولید کالا ایرانی دانست و اظهار داشت: هم دولت و هم نیروهای امنیتی در این جریان مقصر هستند.

 

نماینده طلاب و فضلای خراسان رضوی، حمایت از تولید کنندگان و جلوگیری از واردات نابه جا را عوامل رونق اقتصادی دانست و اظهار داشت: با آسانتر کردن قوانین مربوط به کارگر و حمایت از تولید کنندگان، میل و رغبت در سرمایه گذاران برای تولید و سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شود.